CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

  • Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  • Điện thoại: (84)(234) 3876 096/ (84)(234) 3891841 - Fax: (84)(234) 3891 838
  • Email: info@chanmayport.com.vn
  •  
  • Văn phòng giao dịch tại Huế
  • Địa chỉ: Tầng 03 -130 Nguyễn Huệ- Thành phố Huế
  • Điện thoại: (84)(234) 3820 449 - Fax: (84)(234) 3833 577 - Email: info@chanmayport.com.vn
757f84

VIDEO